werkwijze fiscaal strafrecht advocaat
werkwijze fiscaal strafrecht advocaat

Mijn werkwijze

Wat is de werkwijze van deze fiscaal strafrecht advocaat? 

Jouw belang

Jouw belang staat bij Demandt Advocatuur centraal. Hoe we daar qua contact vorm aan gaan geven, kunnen wij met elkaar samen bepalen. Flexibiliteit is hierbij het uitgangspunt, zodat we zoveel mogelijk tijd over houden om aandacht te besteden aan de (meer) belangrijke zaken.

Betrokken, bevlogen en bekwaam: dat is de kern van wie ik ben en en hoe ik werk.

Een intakegesprek kan al veel duidelijkheid verschaffen over de aard van de juridische kwestie. Samen bepalen we de strategie. Tijdens zo’n gesprek kan duidelijk worden dat wellicht met wat tips de zaak zelf verder kan worden opgepakt, of kan Demandt Advocatuur je indien gewenst doorverwijzen naar een andere deskundige zoals een gespecialiseerd advocaat, belastingadviseur, accountant of civiele advocaat.

Vanwege de specialisatie van deze beide rechtsgebieden, behandelt Demandt Advocatuur alleen zaken op het gebied van het fiscale recht en het strafrecht. Dit mede met het oog op het behouden van de kwaliteit van de dienstverlening. De werkzaamheden op het gebied van het fiscale procesrecht onderscheiden zich van werkzaamheden van een belastingadvieskantoor. Demandt Advocatuur heeft de contacten om samen te werken met adviseurs, zodat ten alle tijden jouw belangen op meerdere fronten kunnen worden behartigd.

Demandt Advocatuur werkt samen met Van Asselt & Broere Strafrechtadvocaten. Zij hebben een grote expertise in het behandelen van commune strafzaken. Het is dus mogelijk dat de specialisatie van Demandt Advocatuur niet vereist is en de zaak dáár in goede handen is en, uiteraard in afstemming met jou, de zaak wordt doorverwezen naar één van hun advocaten.

Tarieven

Demandt Advocatuur werkt op basis van uren maal tarief. In incidentele gevallen zoals complexe zaken zijn aparte afspraken mogelijk. Voor particulieren wordt een uurtarief inclusief btw gehanteerd en voor bedrijven een uurtarief exclusief btw. Op die manier is er geen verschil tussen particulieren en bedrijven. Demandt Advocatuur rekent geen ‘verborgen’ kosten zoals kantoorkosten. Verschotten (zoals griffiegelden bij een procedure) worden apart in rekening gebracht.

Omdat elke zaak anders is, is een inschatting van de totale kosten vaak niet te geven. Dit is afhankelijk van de complexiteit en de looptijd van een zaak. Ook andere factoren kunnen hierbij een rol spelen. Om de kosten voor jou inzichtelijk te houden, wordt iedere maand een declaratie gestuurd.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Als je geen advocaat kan betalen, kom je mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand van de Raad voor de Rechtsbijstand (‘pro deo’). Of je hiervoor in aanmerking komt, kan worden nagegaan op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

In beginsel verleent Demandt Advocatuur geen bijstand op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Het is mogelijk dat een bepaalde zaak (strafrecht) als uitzondering op die regel wel wordt geaccepteerd. Mocht dat zo zijn, dan stemmen we dat onderling af.

Vaste prijs of succesfee

Het is niet toegestaan om te werken op basis van ‘no cure, no pay’. Wel is het in sommige situaties mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken of een succesfee af te spreken. Dit kan alleen als de zaak zich daarvoor leent. We kunnen hierover met elkaar in gesprek gaan om te bekijken of een dergelijke afspraak gewenst en mogelijk is.

Bezoekadres

Molenstraat 10
4701 JS Roosendaal
Plan je afspraak hier

Contactgegevens